Toplama Plakaları

Toplama plakaları, ağırlık ve hacimsel olarak elektrofiltrenin ana elemanlarındandır.

INKWER toplama plakalarını uygun profil yapısında, yeterli mukavemette ve elektriksel alan verimliliğinde sürekli roll forming metodu ile üretmektedir. Toplama plakaları, 16 metre uzunluğa kadar yekpare olarak üretilebilmektedir.

INKWER birçok önde gelen elektrofiltre firmasının toplama plakalarını veya bunların modifikasyonunu üretmekle birlikte kendi toplama plakası formunu da üretmektedir.

INKWER profilleri; elektriksel alan etkisi, keskin köşelerden arındırılmış fiziksel yapısı, akım yoğunluğunun daha düzgün dağıtıldığı yüzey formu, sağlam mekanik yapısı ve rijitliği dikkate alınarak optimum olarak üretilmektedir.

Üretim esnasında aşağıdaki toleranslara sıkı sıkıya bağlı kalınmaktadır :
• Enine eğiklik toleransı
• Boyuna eğiklik toleransı
• Toplam dönüklük toleransı
• Lokal dalgalanma (ondülasyon) toleransı
• Genel boyutsal toleranslar