Entegre Sistem Politikası

INKWER A.Ş.olarak, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sürekli iyileştirmeyi ve ürün/hizmetlerimiz ile ilgili uygulanabilir şartları karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı taahhüt ediyoruz. Edindiğimiz bu ilkeler ışığında;

 • Ürün kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile Türkiye ve Dünya pazarında rekabet edebilir olmak,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak, zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak.
 • Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,
 • Gerekli teknolojik yatırımları planlayarak ve bununla ilgili eğitimleri sağlayarak üretim verimliliğini sürekli iyileştirmek,
 • Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak,
 • Üretim yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek,
 • Müşterilerimiz nezdinde sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu anlayışla duyulan güveni koruyarak, her geçen gün daha da arttırmak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamayı temel görev olarak benimsemek
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

  Genel Müdür
  Tarih : 27.04.2020 Rev : 01