Vana Ceketleri

Vana ceketleri tesisat ekipmanlarındaki ( vana, kompansatör vs. ) ısı kaybını azaltmak, soğutma hattındaki yoğuşmayı önlemek ve sistem verimini arttırmak için kullanılır.
Standart ceketlerde, izalasyon kumaşının sıcaklık dayanımı yaklaşık 280 °C dir. Özel üretimde ise yaklaşık 850 °C sıcaklığa kadar dayanıklı kumaşlar kullanılır.

Özellikler

Sökülüp takılmaları kolaydır
Tek kullanımlık değildirler, ekipmanın bakım ve onarımı durumunda defaten kullanılabilir.
Montaj maliyetleri çok düşüktür
Uzun ömürlüdürler
Isı izolasyonuyla yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlarlar
Ekipmanın ömrünü uzatır
Örnek olarak, termal kamera ile izole edilmemiş vana yüzey sıcaklığı 155°C olarak gözlemlenirken, vana ceketiyle izole edilmiş yüzey sıcaklığı ise 35°C olduğu gözlemlenir.