Gaz Dağıtım Sistemleri

Elektrofiltre içerisinde elektrodların arasına tozun homojen olarak girmesini ve filtre içindeki hızın dengeli dağılmasını sağlayan sistemlerdir.

Elektrofiltre içerisinde giriş davlumbazında mutlak suretle tesis edilmelidir. Bununla birlikte özellikle çıkış kamarasında da son kamaradaki akışın bozulmasının önlenmesi amacıyla kullanılmasında da büyük fayda olacaktır.