Kumaş Kompansatörler

Kumaş kompansatörler düşük basınçlı boru hatlarında oluşan, yüksek ısıl genleşmeleri sismik, çökme vb. mekanik hareketleri, titreşim kaynaklı hareketleri ve montaj kaçıklıklarını en aza indirgemek için kullanılır.

Kumaş katmanlı kompansatörlerin projelendirme sürecinde öncelikli olarak 4 unsurun verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar; Sıcaklık, Basınç, Mevcut ortam ve Kimyasal etkileşimlerdir.

Özellikler

Yüksek titreşim ve ses eliminasyonu
Isıl genleşme kompanzasyonu
Yüksek esneklik
1300 °C max. sıcaklık
Minimum reaksiyon kuvveti